சனி, 20 ஆகஸ்ட், 2011

பூவுக்கெல்லாம் சிறகு முளைத்தது ஸ்ரீனிவாசின் குரலில்
 பூவுக்கெல்லாம்  சிறகு முளைத்தது  எந்தன் தோட்டத்தில்
 விண்மீன்  எல்லாம்  நிலவாய்  போனது  எந்தன் வானத்தில் 


 முப்பது நாளும்  முகூர்த்தமானது  எந்தன் மாதத்தில்


 முள்ளில் கூட தேன்துளி  கசிந்தது  எந்தன் ராகத்தில் 
இது  எப்படி  எப்படி  நியாயம்
எல்லாம்  காலம்  செய்த  மாயம் 
இது  எப்படி  எப்படி  நியாயம் 
எல்லாம்  காதல்  செய்த  மாயம்  

பூவுக்கெல்லாம்  சிறகு  முளைத்தது  எந்தன்  தோட்டத்தில் 
விண்மீன் எல்லாம்   நிலவாய்  போனது  எந்தன்  வானத்தில் 


(interlude)
நிலவை  பிடித்து  எறியவும்  முடியும் 
நீல  கடலை  குடிக்கவும்  முடியும் 
காற்றின்  திசையை  மாற்றவும்  முடியும் 
கம்பனை  முழுக்க  சொல்லவும்  முடியும் 


I love you, love you சொல்லத்தானே 
ஐயோ  என்னால்  முடியவில்லை 


சுற்றும்  உலகின்  திட்டம்  தெரியும் 
சூரியன்  பூமி  தூரமும்  தெரியும் 
கங்கை  நதியின்  நீளமும்  தெரியும் 
வங்க  கடலின்  ஆழம்  தெரியும் 


காதல்  என்பது  சரியாய்  தவறா
இதுதான்  எனக்கு  தெரியவில்லை 


(beautiful interlude)


ஒற்றை பார்வை  உயிரை  குடித்தது 
கற்றை  குழல்  கைது  செய்தது 
மோதும்  ஆடை  முத்தமிட்டது 
ரத்தம் எல்லாம்  சுட்டுவிட்டது 


I love you, love you சொல்லத்தானே 
ஐயோ  என்னால்  முடியவில்லை


மீண்டும்  வசந்தம்  எழுந்தவிட்டது 
மீண்டும்  சோலை  குளிர்ந்துவிட்டது 
இதயம்  இதயம்  மலர்ந்துவிட்டது 
இசையின்  கதவு  திறந்துவிட்டது 


காதல்  என்பது  சரியாய்  தவறா 
இதுதான்  எனக்கு  தெரியவில்லை 


பூவுக்கெல்லாம் 


பூவுக்கெல்லாம்   சிறகு  முளைத்தது  எந்தன்  தோட்டத்தில் 


 விண்மீன்  எல்லாம்  நிலவை  போன்றது  எந்தன்  வானத்தில் 
 முப்பது  நாளும்  முகூர்த்தமானது   எந்தன் மாதத்தில்


முள்ளில்கூட  தேன்துளி  கசிந்தது  எந்தன்ராகத்தில்


 இது  எப்படி  எப்படி ஞாயம் 
எல்லாம்  காலம்  செய்த  மாயம்  
இது எப்படி எப்படி ஞாயம்
எல்லாம்  காதல்  செய்த  மாயம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக